Samen met Westland Sportcentrum Sterk in BEWEGING
Contributie en kortingen
1. Als een Lid gebruikt maakt van één van onze kortingen is een maandtermijn betalen alleen mogelijk met automatische incasso.
2. Indien een Lid het jaar/half jaar contract in één of twee termijnen wilt betalen (en dus niet een maand) gelden de kortingen nog steeds.
3. De kosten van de contributie kunnen eens per kalenderjaar bijgesteld worden.
4. Westland Sportcentrum is gerechtigd de contributie voor het maandabonnement en andere tarieven van tijd tot tijd aan te passen. De klant wordt ruim 1 maand voordat de nieuwe tarieven in werking treden via sociale media of binnen in de Westland Sportcentrum in de hoogte gesteld.
5. Indien een kind ouder is geworden tijdens het lopende abonnement wordt de contributie automatisch verhoogd.
6. Het gebruik van de Westland Sportpas is verplicht. Deze kun je aanschaffen bij de balie. De Westland Sportpas is niet te retourneren.

Betalingen
7. Alle betalingen dienen vooruit betaald te worden.
8. Bij betalingen van het jaarabonnement dient een Lid met een contract waarbij het Lid gekozen heeft om in twee termijnen te betalen, dit vooruit te voldoen.
9. Bij een niet tijdige ontvangst door Westland Sportcentrum van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld niet op tijd betalen en/of storneren om welke reden dan ook krijgt een Lid 10 dagen vanaf de dagtekening van ons betalingsverzoek mogelijkheden om verschuldigde bedrag te voldoen.
10. Indien een Lid binnen deze periode in gebreken is gebleven wordt de vordering ter Incasso uit handen gegeven. Alle bijkomende kosten zijn voor rekening van het Lid.

Wijzigen of beëindigen
11. Wijzigen of beëindigen van het abonnement geschiedt door opzegging per e-mail of schriftelijk per brief, deze kan verstuurd worden naar onze postadres: Duyvenvoordestraat 52, 2681 HN Monster. Deze kan ook worden afgeleverd bij de balie van Westland Sportcentrum. Reeds betaalde contributie wordt niet terugbetaald.
12. Als het Lid het maand/jaar/half abonnement wilt beëindigen, dient het Lid uiterlijk 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur het abonnement op te zeggen. Anders dient het Lid het verschil terug te betalen tot een basis maandabonnement. De ingangsdatum van de lidmaatschapsovereenkomst is de eerste dag van de kalendermaand.
13. Als het lidmaatschap niet 30 dagen voor de einddatum van de initiële contractduur schriftelijk of per mail gewijzigd of opgezegd is, wordt het lidmaatschap automatisch onder dezelfde voorwaarden verlengd. Na de initiële contractduur is het abonnement maandelijks opzegbaar. Indien het laatst verleende contract eerder dan de op dat moment geldende einddatum wordt opgezegd, moet de in die periode verleende korting alsnog worden voldaan.

Gezinsabonnement
14. De leden die een gezinsabonnement afsluiten moeten op hetzelfde adres wonen. Westland Sportcentrum kan om een schriftelijk bewijs vragen. Wijzigingen in woonsituatie zijn verplicht om door te geven.
 
Passief lidmaatschap
15. Het is niet meer mogelijk het maandabonnement vóór een periode van één kalendermaand per jaar om te zetten in een passief lidmaatschap. Uitsluitend op schriftelijk advies van de arts of bij zwangerschap. Ter inlevering van bewijs aan de administratie.
16. De passieve maand kan nooit als opzegmaand dienen.

Feestdagen – vakanties
17. Wij zijn op officiële feestdagen veelal aangepast open of gesloten. Verder zijn er geen of aangepaste lessen tijdens de schoolvakanties en gedurende 6 weken in de zomervakantie.

Hygiëne
18. Tijdens het sporten is het verplicht om gebruik te maken van een handdoek. Straatschoeisel is verboden en op de mat in de Dojo mogen uitsluitend speciale aerobicsschoenen gedragen worden.

Schade
19. Schade toegebracht aan de inventaris c.q. het gebouw is verhaalbaar op grond van wettelijke aansprakelijkheid. Het Lid dient hiervoor een verzekering af te sluiten.

Aansprakelijkheid
20. Wij zijn niet aansprakelijk voor gestolen/zoekgeraakte eigendommen of ongevallen.
21. Het Lid dient te allen tijden de aanwijzingen van de instructeurs en het personeel op te volgen. Neem geen waardevolle spullen mee naar het sportcentrum. Het gebruik van lockers is op eigen risico.

Consumpties
22. Het nuttigen van frisdrank ed. mag alleen in de ruimte bij de entree. Roken en alcoholhoudende dranken zijn in het gehele sportcentrum niet toegestaan.

Wangedrag
23. Leden die zich schuldig maken aan wangedrag, kunnen de toegang worden ontzegd.

Persoonsgebonden
24. Alle abonnementen en lessenkaarten zijn persoonsgebonden. Het abonnement kan niet overgenomen worden door derden. Voor vragen hierover kan het Lid een e-mail verzenden naar info@westlandsportcentrum.com.

Privacy
25. Alle gegevens die door Westland Sportcentrum zijn verstrekt, worden strikt vertrouwelijk behandeld. Zij worden niet aan derden ter beschikking gesteld. Zij worden nooit gebruikt voor commerciële doeleinden van derden. Deze gegevens worden eventueel gebruikt om een veilig en effectief trainingsprogramma voor het Lid samen te stellen.

Wijzigingen algemene voorwaarden
26. Westland Sportcentrum is gemachtigd de algemene voorwaarden te wijzigen. Hierbij vervallen de vorige algemene voorwaarden.